2008 Automatyzacja krajów wschodu w polskim wykonaniu

Zestawiam nasze ślady po stronie wschodniej.

 

Witamy na Ukrainie:

2016 Kolejna wytwórnia na Ukrainie – tym razem produkcja pelletu drzewnego.

2013 Największa zmontowana przez nas na Ukrainie wytwórnia pasz dla królików.

W pełni automatyczna linia produkcyjna wraz z linią granulacji.

Witamy na Białorusi:

2008 Witebsk Agro Produkt

2010 Wilejka

2011 Lepiel II

2012 Żłobin

2013 Lida

2014 Połymia