2007 Naważanie bezprogowe – modele matematyczne przyśpieszają produkcję pasz